Luotettavat rakentajat

Luotettavat rakentajat -portaali esittelee Talonrakennusteollisuus ry:n eri piirien jäsenyritykset. Portaalissa on tiedot RALA-pätevien ja Luotettava Kumppani -palveluun kuuluvien yritysten laaduntuottamiskyvystä ja luotettavuutta osoittavista tekijöitä. Niistä yrityksistä, jotka ovat RALA-päteviä ja Luotettava Kumppani -palvelussa, on tässä portaalissa tarkemmat tiedot mm. laaduntuottamiskyvystä.

Talonrakennusteollisuus

Talonrakennusteollisuus ry toimii talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä. Yhdistyksen noin 450 jäsenen joukossa on maamme suurimmat rakennusyhtiöt sekä valtakunnallisesti kattava joukko pieniä ja keskisuuria talonrakennusurakoitsijoita.