Tietoa palvelusta

Luotettavat Rakentajat!

Luotettavat rakentajat -portaali esittelee Talonrakennusteollisuus ry:n eri piirien jäsenyritykset. Näillä sivuilla esiteltävät yritykset ovat valmiita osoittamaan pätevyytensä alan ammattilaisina. Luotettava Kumppani -palveluun kuuluvien RALA-pätevien yritysten laaduntuottamiskyvystä on tässä portaalissa tarkemmat tiedot .

Rakennushankkeen alussa on tärkeää määritellä, mitä halutaan ja mitä toteutettava hanke vaatii. Lopputulos koostuu useista osa-alueista, jotka tulee kartoittaa ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä urakoitsijoille. Ennen urakoitsijoiden esivalintaa ja tarjouspyyntövaihetta on päätettävä urakkamuoto, kartoitettava hankkeen laajuus ja tekninen vaativuus sekä omien resurssien käyttö ja haluttu palvelukokonaisuus. Tarjouksien tehneiden tahojen kelpoisuuden arvioiminen on tärkeä vaihe urakoitsijan valintamenettelyssä. Esivalinnan merkitystä on painotettu urakkakilpailun periaatteissa sekä valtion tukeman asuntorakentamisen pelisäännöissä. Niissä todetaan, että tarjouspyynnöt tulee lähettää vain luotettaville ja ammattitaitoisille urakoitsijoille, joilla katsotaan olevan tekniset ja taloudelliset edellytykset urakan toteuttamiseen.

Tästä portaalista löytyy luotettava rakentaja yhteistyökumppaniksi hankkeeseenne.

 

 

 

Rakentamisen Laatu RALA ry on rakennusalan osapuolet kokoava organisaatio, jonka tarkoitus on edistää laadukasta rakentamista ja tervettä kilpailua. RALA kokoaa tietoa rakennusalan yritysten laaduntuottokyvystä ja toiminnan tasosta ja jakaa sitä tilaajille, alan yrityksille ja rakennusten käyttäjille. Pätevyydet ja sertifikaatit helpottavat rakentamiseen liittyvän byrokratian määrää ja lisäävät rakentamisen prosessien läpinäkyvyyttä. RALA noudattaa toiminnassaan ehdotonta puolueettomuutta ja luottamuksellisuutta. Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritykset, jotka ovat myös RALA-päteviä on mukana Luotettavat Rakentajat -portaalissa.

 

 

 

Vastuu Group Oy tarjoaa palveluja tilaajavastuu- ja veronumerolain noudattamista varten. Vastuu Group Oy:n palveluihin kuuluvat esimerkiksi Luotettava Kumppani -palvelu sekä Valttikortti. Sen omistajiin kuuluvat Rakennusteollisuus RT ry, Talonrakennusteollisuus ry, Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Kiinteistöliitto ry ja RAKLI ry. Luotettavat Rakentajat -portaalista löytyvät Talorakennusteollisuus ry:n jäsenyrityksistä Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -raporttien perustiedot. Luotettava Kumppani -raportti on helpoin tapa selvittää, onko yritys hoitanut kaikki tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.